Sen. Sep 21st, 2020

GPIB "PETRA" JAKARTA

“Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan dan mereka akan duduk makan di dalam Kerajaan Allah” ( Lukas 13 : 29 )

PELKAT P T

SUSUNAN PENGURUS DAN PELAYAN PELKAT PERSEKUTUAN TERUNA (PT)
Masa Bakti 2015-2016

pelkat pt

Arsip

pelkat pt

Album Kegiatan Pelkat PT

<script data-ad-client=”ca-pub-0418830254734380″ async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”></script>